ZMIANA W REGULAMINIE – mała ale ważna

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2019 roku nastąpi zmiana w punkcie 7 i 8 regulaminu Indigo Studio.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

7. Zawieszenie na czas choroby: w czasie trwania ważnego karnetu, istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku, maksymalnie o 14 dni od momentu zgłoszenia tego faktu (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko poprzez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.
8. Zawieszenie na czas urlopu: w czasie trwania ważnego karnetu istnieje możliwość nieodpłatnego przedłużenia jego ważności, 2 razy do roku, każdorazowo na maksymalnie 14 dni (28 dni łącznie). Zgłoszenie może nastąpić tylko przez sms, mail lub na piśmie w recepcji. Zgłoszenia wstecz (po fakcie) nie będą rozpatrywane.

Indigo Studio Pilates & More 2019